Legi, regulamente

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ŞCOLII GIMNAZIALE „ADORJÁNI KÁROLY” REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR