Consiliul de Administrație

Componența Consiliului de Administrație

Mózes Sándor - director

Crișan Cristina - director adjunct, reprezentant CP

Nagy Domokos - reprezentant CP

Necșulescu Ana - reprezentant CP

Urbán Katalin - repr. primarului comunei Glodeni

Kali Zsuzsanna - reprezentantul părinților

Vajda Claudia - reprezentantul părinților

Modi Attila - reprezentantul Cons. Local Glodeni

Orbán Ferenc - reprezentantul Cons. Local Glodeni

Cozma Erzsébet-Andrea- repr. sindicatului pe unitate Spiru Haret

Göndör Rezső- repr. sindicatului pe unitate SIPM